Når vitenskapen blir transfobisk - del 2

Når vitenskapen blir transfobisk (2)

I den andre delen av sin blogg-post om transfobisk vitenskap, ser Jack Molay nærmere på hvordan en forsker som Ray Blanchard har seksualisert lesbiske trans kvinners identitet. Autogynefili-teorien er et trist eksempel på pseudo-vitenskap.

Av Jack Molay

I første del viste jeg at mange av vitenskapsmennene på 1800- og tidlig 1900-tall blandet sammen seksuell orientering med maskulinitet/femininitet og kjønnsidentitet. Homofile menn var feminine og transseksuelle kvinner som elsket menn ble oppfattet som ekstremt feminine menn. På en tilvarende måte ble lesbiske kvinner oppfattet som maskuline. Det er dette som kalles inversjons-teorien.

Ray Blanchard gjenopplivet denne modellen på slutten av 1980-tallet med sin idé om "homoseksuelle transseksuelle" (som egentlig er heteroseksuelle trans kvinner, ettersom de er tiltrukket av menn). Disse trans personene er bare ekstremt feminine homoseksuelle menn, hevdet Blanchard og hans tilhengere.

Men dette kunne ikke forklare at det fantes MtK trans personer som primært var tiltrukket av kvinner. Disse hadde tidligere vært klassifisert under overskriften "transvestittisk fetisjisme". Men mange av de MtK trans personene som er orientert mot kvinner driver faktisk ikke med crossdressing, påpekte Blanchard. Det hadde han faktisk rett i.

(MtK står for "mann til kvinne" og viser til trans personer som er tillagt kjønnet mann ved fødselen men som opplever seg selv som kvinne.)

Han lanserte derfor et begrep som skulle fange alle MtK trans personer som ikke er tiltrukket av menn: "autogynefili". "Autogynefili" kan ikke reduseres til en fetisj, sier Blanchard. Han antyder faktisk at dette er en medfødt lidelse, på samme måten som han mener homofili er medfødt.

Erotisk skivebom

De "autogynefiles" opplevelse av å være en kvinne er et resultat av en "erotisk skivebom" (erotic target location error), hevder Blanchard.

Det faktum at de har seksuelle fantasier om å være en kvinne blir dermed sett på som bevis for at dette er en mannlig seksualitet. De er heteroseksuelle menn som vil ha sex med "sin indre kvinne", i stedet for med kvinner der ute i den virkelige verden.

Ideen om den narsissistiske trans kvinnen som er forelsket i seg selv er gammel, og er nok blitt forsterket av at MtK trans personer som elsker kvinner i større grad fortrenger sin identitet enn andre MtK trans personer. En av grunnen til dette er deres naturlige ønske om å finne kjærligheten sammen med en kvinne. Kvinner vil ikke ha feminine menn, sier stereotypene, og unge gutter blir opplært til å tro på slike myter.

Trans kvinner som elsker menn kan ofte bruke det homofile miljøet som et sted for å utforske sin identitet og seksualitet. Det er noe vanskeligere for de som er tiltrukket av kvinner.

Og ja da, de fleste "autogynefile" blir forelsket i kvinner (eller menn) "der ute", og i den grad de ikke gjør det er det nok fordi de er så redd for å bli avslørt og såret at de isolerer seg. Blanchard ser imidlertid bort fra denne konteksten, da den er med på undergrave hele resonnementet hans.

Ettersom autogynefili er et uttrykk for en mannlig seksualitet finnes det ikke noe tilsvarende på FtM-siden, hevder Blanchard. Ingen trans personer med K i passet har slike fantasier, rett og slett fordi kvinner har en seksualitet som er helt forskjellig fra mennenes. Alle KtM trans menn må derfor være maskuline lesbiske kvinner.

Ingen bevis

Nei da, han har ikke bevis for noe av dette. Selv han innrømmer at skivebom-modellen kun er en hypotese. Men det forhindrer ikke at han og hans venner påstår at de har bevis for at teorien holder vann.

Faktum er at hans eget tallmateriale viser at det ikke er noe klart skille mellom trans kvinner som elsker menn og de som elsker kvinner. Mange "homoseksuelle transseksuelle" (dvs. streite trans kvinner) rapporterer også "autogynefile" fantasier. Mange av dem som elsker kvinner hevder at de ikke har slike fantasier.

Svarene avhenger nok svært mye av hvordan de som blir spurt tolker spørsmålene, tenker jeg. Den sosiale og kulturelle konteksten avgjør. Trans kvinner som elsker menn og trans kvinner som elsker kvinner oppsøker gjerne forskjellige miljøer, noe som gir forskjellige erfaringer og forskjellig språkbruk.

Blanchard påstår at avvikene i hans eget tallmateriale skyldes at de "autogynefile" trans kvinnene lyver. Av en eller annen grunn faller det ham ikke inn at de som elsker menn også kan lyve. Det ville nemlig ødelegge hele teorien.

Teorien er også blitt grundig falsifisert av andre forskere (se referanser under).

Faktum er at Blanchards teori er sirkulær: Den forutsetter allerede i utgangspunktet at biologisk kjønn avgjør identitet. Den forutsetter også at maskulinitet og femininitet (hva du nå måtte legge i disse begrepene) er en funksjon av seksuell orientering. De fleste som vet noe om LHBT-miljøet vet at dette ikke er riktig.

Fantasiene eksisterer

Blanchard & Co hevder gjerne at de trans-aktivistene som argumenterer mot dem narrer både seg selv og andre når de hevder at trans kvinner ikke har slike fantasier. Dette er gjerne en påstand som blir repetert av høyre-ekstremister og TERFer.

Faktum er imidlertid at ingen seriøse trans-aktivister benekter at slike fantasier finnes. Filosofen, forskeren og trans kvinnen Julia Serano kaller dem for eksempel female/male embodiment fantasies. Trans forskeren Jaimie Veale kaller dette crossgender arousal. Jeg har kalt det crossdreaming.

De fleste av de seriøse forskerne på feltet aksepterer at slike fantasier kan være et naturlig uttrykk for en fortrengt identitet. Slik jeg ser det like naturlig at en kjønnsidentitet uttrykker seg gjennom ønsket om å ha et seksualliv i harmoni med ens indre selv, som gjennom en fascinasjon for kjønnsstereotyper som Barbie-dukker eller motorsykler. Med andre ord: Fenomenet kan lett forklares uten å redusere trans kvinners identitet til en seksuell perversjon.

Og ja, det finnes sannsynligvis like mange KtM "crossdrømmere", som MtK. Jeg kjenner mange av dem. Grunnleggeren av den amerikanske KtM-bevegelsen, Lou Sullivan, var en homoseksuell trans mann som snakket åpnet om slike fantasier. Eksistensen av slike trans menn er alene nok til å senke Blanchards teori.

Autogynefili er en pseudo-vitenskap

Så hvorfor har da teorien fortsatt makt? Svaret er enkelt: Den legger et lag med kvasi-vitenskapelig språkbruk over gamle fordommer, fordommer som har til hensikt å opprettholde gamle maktmønstre, der menn er menn og kvinner fortsatt er mykere, svakere, koseligere og mer ufarlige. Teorien gir sexistiske dogmer status som vitenskap.

Blanchard og hans supportere er drevet av forakten for feminine menn. Dette er da også grunnen til at de fortsatt argumenterer for "konversjons-terapi" for feminine gutter og MtK trans barn. De færreste leser jo dessuten Blanchards forskning og de ser derfor ikke de gapende hullene i argumentasjonen hans.

Teorien bidrar også til å opprettholde en streng binær forståelsen av kjønn. Menn og kvinner som er usikre på egen identitet, eller som har investert mye i det rådende systemet, kan derfor bruke teorien til å avvise dem som bryter med det.

Da er det ikke lenger så rart at militante, reaksjonære, religiøse fanatikere og transfobiske radikale feminister står på samme side. Hele deres verdensbilde krever at det klare skillet mellom menn og kvinner opprettholdes.

Derfor foretrekker de også denne teorien fremfor den dominerende forståelsen av trans i moderne vitenskap. De fleste som forsker på trans mener at den store variasjonen vi ser i seksualitet og kjønnsidentitet skyldes komplekse samspill mellom biologiske, psykologiske og kulturelle faktorer. Kjønnsdysfori er ikke noe man innbiller seg, sier disse forskerne, og den kan heller ikke reduseres til et spørsmål om sex alene. De fleste av kjønnsforskerne på samfunnsfagssiden avviser også den binære modellen.

Men dette blir for komplisert for fordomsfulle folk som leter etter en unnskyldning for å tvinge trans personer tilbake i skapet.

Dokumentasjon og videre lesning:

· The Autogynephilia Debate - Resources
http://www.crossdreamers.com/p/the-autogynephilia-debate-resources.html


· ?What Dr. Zhana Vrangalova Taught Me About Transphobia in Science?

http://www.crossdreamers.com/2015/10/what-dr-zhana-vrangalova-taught-me.html


· ?How radical feminists are using the autogynephilia theory to persecute trangender?
http://www.crossdreamers.com/2013/02/how-radical-feminists-are-using.html


· Kelley Winters: ?Autogynephilia: The Infallible Derogatory Hypothesis?
https://gidreform.wordpress.com/2008/11/10/autogynephilia-the-infallible-derogatory-hypothesis-part-1/

Når vitenskapen blir transfobisk - et gjesteinnlegg i to deler av Jack Molay

Når vitenskapen blir transfobisk (1)

Religiøse ekstremister og militante feminister viser gjerne til forskning når de skal invalidere trans kvinner. I denne gjestebloggposten viser Jack Molay hvordan den såkalte "autogynefili"-teorien er en videreføring av den gamle patriarkalske forståelsen av sex og kjønn og hvorfor den ikke holder faglig mål.

Av Jack Molay

Tenk om alle kvinner var perverse

Forestill deg at en norsk psykolog kom ut med følgende teori: "Alle kvinner som blir opphisset av tanken på å ha sex er mentalt syke og lider av en parafili -- en seksuell perversjon".

Jeg antar at de aller fleste vil avvise en slik teori som noe som hører til i det 19. århundre og ikke 2015. Få betviler vel i dag at det er sunt for kvinner å bli seksuelt opphisset, og de fleste gir dem også ganske stort spillerom når det gjelder kreative seksuelle fantasier.

Men slik er det ikke for transkjønnede kvinner. Riktignok blir ikke kjønnsdysfori lenger regnet som en mental lidelse (kjønnsdysfori viser til den smerten som følger av en uoverensstemmelse mellom opplevd og tillagt kjønn). Men noen forskere og helsepersonell finner andre måter å invalidere trans kvinner på.

Autogynefili-teorien

Det finnes faktisk en teori som sier at at MtK trans personer som blir opphisset av tanken på å ha sex som en kvinne med en kvinnes kropp lider av en perversjon kalt "autogynefili" (autogynephilia).

(MtK står for "mann til kvinne" og viser til trans personer som er tillagt kjønnet mann ved fødselen men som opplever seg selv som kvinne. Ikke alle MtK trans personer står frem som trans kvinner.)

Autogynefili-teorien har ikke fryktelig mange tilhengere i dagens helsevesen, men mange nok til å gjøre skade. Dessuten har den ekstreme, religiøse, høyresiden oppdaget teorien. De bruker den aktivt til å forfølge og invalidere trans kvinner. Det samme gjør de såkalte TERFene (trans-ekskluderende radikale feminister).

Nå kan man jo lure på hvordan en trans kvinne skal drømme om å ha sex, om det ikke er som en kvinne med en kvinnes kropp. Men forskeren som lanserte denne teorien, amerikaneren Ray Blanchard, tar ikke det poenget. Han tar for gitt at trans kvinner er menn.

Et ektefødt barn av patriarkatet

Teorien hans kan føres rett tilbake til ideer utviklet på 1800-tallet. Dette var på den tiden vitenskapen tok over mye av seksualmoralen. Patriarker som Richard von Krafft-Ebing laget komplekse kvasi-greske termer for seksuell adferd som ikke passet inn i tidens høyborgerlige idealer. Dette var tiden da aktive og sterke menn skulle forføre passive, svake, kvinner og undertrykke ville menn i fjerne strøk.

Det var også da myten om at kvinner har meget lav seksualdrift slo igjennom. To hundre år tidligere hadde "ekspertene" sagt det motsatte: Da ble kvinnene sett på som kåte og ville vesen som måtte holdes i sjakk av beherskede, rasjonelle menn.

Men kåte kvinner skremte viktoriatidens patriarker, som foretrakk hjemmeværende, innsnørte, hustruer. Gudene vet hva konene kunne komme til å gjøre med tjenerskapet hvis de hadde slike følelser. Da var det bedre å fortelle dem at de ikke hadde noen kjønnsdrift.

På 1800-tallet begynte legene og forskerne å hevde at ekte kvinner primært var drevet av lengselen etter å få barn. Kvinner som uttrykte en sterk seksuell lyst var enten mentalt syke, horer, lesbiske eller primitive mørkhudede.

"Homoseksuelle transseksuelle"

I en verden der menn var herskere, kvinner var svake og umyndiggjorte, og kvinners seksualitet var fornektet og fortrengt, ble det imidlertid veldig vanskelig å forstå trans personer, spesielt MtK-varianten. Hvorfor i himmelens navn skulle en mann født til makt og privilegier ønske å bli en kvinne?

Med noen hederlige unntak endte de fleste forskerne opp med to forklaringer, og begge løste "problemet" ved å redusere de transkjønnedes identitet til et spørsmål om mannlig seksualdrift på avveie.

Den ene var den såkalte inversjons-teorien. Alle homoseksuelle menn var født med en kvinnelig psyke, sa professorene. Det var derfor de var så feminine og det var derfor de var tiltrukket av menn. Det vi i dag kaller trans kvinner var i følge denne teorien ekstremt homoseksuelle menn.

Noen forskere, som den langt mer vidsynte forskeren Magnus Hirschfeld, påpekte at mange homoseksuell menn ikke er spesielt feminine, og at mange lesbiske kvinner ikke er maskuline. Den slags tanker var imidlertid med på å svekke den eksisterende binære forståelsen av kjønn og seksualitet. Denne var en sentral del av det maskineriet som opprettholdt menns dominans i samfunnet. Derfor ble slike motargumenter effektivt ignorert av dem som samlet på mentale lidelser.

På slutten av 1980-tallet adopterte Ray Blanchard denne inversjonsteorien. Han hører til en tradisjon innenfor psykologien som kalles "evolusjonær psykologi", der samspillet mellom kjønnene ofte blir redusert til et spørsmål om reproduksjon (evolutionary fitness). All seksualitet som ikke kan bidra til en videreføring av genene er en mental lidelse, i følge Blanchard.

I hans modell finner vi en kategori med trans kvinner som han kaller "homoseksuelle transseksuelle". Trans kvinner som er tiltrukket av menn er bare ekstremt feminine homoseksuelle menn, sier Blanchard. De skifter kjønn for å forføre streite menn. De blir ikke opphisset av tanken på å ha sex som kvinner, sier han. De blir bare opphisset av tanken på å ligge med attraktive menn.

Blanchards venn og allierte, sexologen J. Michael Bailey, understreker også sterkt at disse trans kvinnene fortsatt er menn. Det er deres mannlige seksualdrift om gjør at "de passer så godt som prostituerte", sier han (!). Men de er i hvert fall feminine menn, om ikke annet.

Fetisjister og "autogynefile" menn

Legene og vitenskapsmennene på 1800- og tidlig 1900-tall hadde et annet "problem" - et problem også Blanchard arvet. Noen av de "mennene" som kom til dem med kjønnsidentitets-problemer var faktisk tiltrukket av kvinner - eller de rapporterte om seksuelle fantasier om både menn og kvinner. Noen av dem så dessuten ikke spesielt feminine ut (noe som kanskje ikke var så rart, gitt oppdragelse og testosteron).

Inversjons-teorien kunne ikke forklare dette. På 1800-tallet og tidlig 1900-tallet ble disse derfor satt i en annen bås. De ble klassifisert som "fetisjister". De likte jo å gå i dameklær, disse "mennene", og noen ble til å med seksuelt opphisset en femme. Dette ble derfor sett på som en kompleks form for kles-fetisj.

Igjen var det forskere som protesterte. Hirschfeld påpekte at det her ikke bare var snakk om en fascinasjon av klær, men svært ofte et ønske om å ha en kvinnes kropp og leve en kvinnes liv. De seksuelle fantasiene var bare en liten del av deres opplevelse av å være kvinne. Fetisj-forklaringen holdt derfor ikke mål.

Det hjalp ikke. Etter andre verdenskrig fikk Freudianerne mer og mer makt, og de elsket fetisj-teorien. De forklarte fenomenet med for sterke mødre eller for svake fedre, ødipus-komplekser og innpreginger. Og om ikke én forklaring passet, kunne de alltid komme på en annen.

De behandlet pasientene med tvangsinnleggelser, kalde avrivinger, elektrosjokk og medisiner som førte til kvalme og oppkast. Men denne formen for tortur virket like lite på trans kvinner som på homoseksuelle menn. Ingen ble "helbredet."

På 1970 og 80-tallet var det flere og flere som påpekte at Freudianerne ikke hadde virkelig vitenskapelige bevis for noen av de forklaringene de kom med. Ray Blanchard kom derfor opp med sin ?autogynefili?-teori som en erstatning for den meget svekkede fetisj-teorien.

Den er temaet for del 2 av denne blogg-posten.

 

 

Dokumentasjon og videre lesning:

· The Autogynephilia Debate - Resources
http://www.crossdreamers.com/p/the-autogynephilia-debate-resources.html

· Julia Serano: ?The Real Autogynephilia-deniers?

http://juliaserano.blogspot.no/2015/07/the-real-autogynephilia-deniers.html

· Jack Molay: ?The Autogynephilia Theory, Again...?
http://www.crossdreamers.com/2014/07/the-autogynephilia-theory-again.html

· Se historieseksjonen under denne boklisten for referanser til sexologiens historie
http://www.crossdreamers.com/p/books-on-crossdreaming-sex-gender-and.html

·Imogen Binnie: ?The Man Who Would Be Queen: The Science of Gender-Bending and Transsexualism.? (Forfatteren av Nevada ? en fantastisk roman om trans og crossdrømming ? kommer her med en syrlig anmeldelse av Blanchard-supporter J. Michael Bayleys bok om autogynefili og ?homoseksuelle transseksuelle?)
https://www.goodreads.com/review/show/109916074?book_show_action=false&from_review_page=1

 

 

 

 

 

Transminnedagen 2015

I dag er det Transgender Day of Remembrance(TDOR), på norsk Transminnedagen.

Dagen vi minnes alle de som er drept som ett resultat av transfobi eller hatkriminalitet. Samt vi setter fokus på de utfordringer og diskrimineringen transpersoner møter i hverdagen.

Personlig markerer jeg med familien hjemme i dag. Er fullt opp med skole og familie så får ikke deltatt på noen arrangementer. Kan derimot anbefale Skeiv Ungdom sine arrangementer, søk de opp på face!

Eksamen nummer 2, overlevd.

Da er eksamen nummer to gjennomført.. Herregud jeg er sliten akkurat nå..

Beklager at det er lite innlegg om dagen, men mobilen er på verkstedet og jeg har nesten ikke tid til å gjøre annet enn skole og planer.

Men det ser ut til at vi har en bra helg i vente! Tror jeg har landa en skikkelig interessant gjesteposter!

(Til skolen i morgen forøvrig)

Eksamen nummer 1, unnagjort.

Leverte nettopp eksamen i frisørfag produksjon. Herregud så stressende. Håper jeg står..!

Gratis seminar om trans og kjønn til helga!

*Sponset*

Til helgen er det en forestilling på Bærum Kulturhus jeg har tenkt meg på.

Helsinki Dance Company( ledet av kultkoreograf Jyrki Karttunen) kommer nemlig dit og skal holde en forestilling som blander drag, stand-up og dans til det som virker som en awesome miks!

Og enda bedre, på forhånd/i tilknytning til dette er det et mini-seminar om kjønn som jeg skal på. Seminaret heter "Menn - Kvinner - av alle kjønn" og jeg tror det kan bli ganske spennende.

Mye fordi jeg kjenner tre av fire i panelet og de er bra folk!

Her snakker vi Marion Arntzen, dama som står bak Stensveen Ressurssenter(der Jentene på Toten er vettu!) og du kan ha sett hu både her og der på tv i forbindelse med Født i Feil Kropp og annet.

Vi snakker Jan Elisabeth Lindvik fra Forbundet for transpersoner(FTPN).

Transaktivist(som meg) og har vært en del i media i forbindelse med dette. FTPN var forøvrig det første nettstedet hvor jeg hadde en profil jeg begynte å oppdage meg selv på. For å ikke glemme at FTPN har vært viktig for ekspertgruppen som har arbeidet frem det som nå er blitt til et sykt bra lovforslag om endring av juridisk kjønn uten kastraksjon.

Jens Martin Hardtvedt Arvesen driver med drag selv og er utrolig pen å se på når han dragger(og ellers også altså). Er med i dragtruppen Princessilicious som dere forøvrig burde få med dere en gang!

Karsten Solli har jeg dessverre ikke hørt om før, men det betyr ikke at han ikke er awesome for det!

Seminaret er ment å sette søkelys på det å være annerledes. Kjønnsidentitet og kjønnsperspektiv - hvordan vi møter mangfoldet.

Et sted å lufte tanker, debattere og skape synlighet. Hvordan kan kunsten bidra til å aktualisere og utfordre vårt syn på kjønnsidentitet?

Her er det mye ukjent terreng for mange.

Jeg tenker at seminar + forestilling er en chill måte å bruke lørdagen på(og kom og heng med meg!). Om du kommer så kom gjerne bort og hils på, det er alltid hyggelig!

Snakkes vi?

P.S. Seminaret er gratis!

Her er lenker til arrangementene:

Les mer om forestilling: http://www.baerumkulturhus.no/jemina-act-youd-know-her

Facebook mini-seminar arrangement: https://www.facebook.com/events/560780000745463/

(Dette var forøvrig mitt første innlegg på oppfordring noensinne. Har en regel om å aldri promotere ting med mindre det relaterer til bloggens tematikk, og da passet jo dette fint!)

Rebrander bloggen litt på søndagen.

Har laget litt nye bilder til å bruke rundt om i designet her og på Facebooksiden. Hva synes du? Kult? Ræva?

EDIT: etter litt feedback har jeg endret litt på ting(absolutt ikke mye)

Gårsdagens TV-opptreden, Selskapet på NRK2

Jeg ble så utrolig fornøyd med Selskapet i går!

Så utrolig kult det ble og NRK gjorde en kjempejobb!

Og hvor kule var ikke Kristin, Esben Esther og Luca? God flyt og mye moro!

(Alle "barna" hører på sin eldre!")

Legg også merke til at jeg retter på Nina og verden stopper ikke av den grunn? Det er så sunt å bare rette opp og gå videre :-D

Fikk du ikke sett den så er linken her:

https://tv.nrk.no/serie/selskapet/MKTF72002015/sesong-2/episode-8

Hva synes du?

Se meg og andre transpersoner på TV ikveld!

Ikveld kan du se noen av de råeste transfolkene i Norge på NRK2!

Selskapet skal ikveld handle om Trans. Nina Stensrud Martin leder oss igjennom trans i populærkulturen og andre temaer innen trans og kjønnstematikk. I panelet kan du se legenden Esben Esther Pirelli Benestad, den awesome karen Luca Dalen Espseth, filologen, forfatter og personen som lærte meg ordet "Alskens" Kristin Fridtun, og meg.

Ikke bra nok sier du? Vel, hva sier du til at du får tilogmed se Esben Esther og meg highfive!

Er du ved en skjerm så se på Selskapet klokka 20:55 på NRK2, eller på nettet Her(Trykk På Meg!!)

Håper å få høre hva du synes!

Se episoden vår av Oljebarna her!

Da var endelig episoden av Oljebarna ute! Endelig er ventingen over og vi får sett hvordan det ble til slutt. Det var utrolig gøy å være med på og håper dere synes det er kult å se på! :-D

Kommentér gjerne hva du synes :-)

Trykk på linken for å gå direkte til episoden:

Oljebarna - Kjærlighet

Var det transfobi det Bindel sa? - En gjennomgang

Kvinnefronten og andre har valgt å hevde at Moran og Bindels uttalelser ikke er transfobiske. Her går jeg igjennom det som ble sagt for å vise deg at det er feil. Det er vanskelig å forstå hvordan transfobi fungerer når en ikke er mottaker av det, men da burde man klare å lytte til transpersoner.

Hvem som snakker står i uthevet skrift, mine kommentarer står i kursiv.

Question from the audience(me): When you use the word "women, do you include trans women aswell, or just cis women.

Moran: "I don't identify as a cis women, I have to say and I don't appreciate being labeled by anybody else. I don't..I'm not..I'm a woman. I'm not a cis woman, I'm a woman."

(Avviser ordet cis om seg selv(men er ikke trans), cissvass kommentar. I en setting hvor cis og trans er relevant kan man ikke konkludere "jeg er kvinne". Hvis trans finnes, finnes cis, ellers så er vi vel alle like ekte kvinner, ciskvinner som transkvinner, noe visse ikke synes..)

Q: It was for the panel, you(Moran) were the only one who mentioned the word trans, that's why I asked.

Bindel: I'm on the board of Space International(velger å ikke snakke på sine egne vegne) and we support absolutely anyone who is abused and exploited within the sex trade.(men nevnes ikke om henne/SPACE støtter folk utenfor dette)

That includes trans men, trans women, children, adult men, adult women, whoever. Unødvendig spesifisering mellom "trans men/adult men" og "trans women/adult women".

And in fact we've had some great support from some trans women who have talked about the pro sex work lobby tried to make the two issues indivisible. ("Jeg har en venn som sier det er greit")

So this mantra that the majority of sex workers are trans(Det er prosentvis flere transpersoner i sexindustrien enn cispersoner, basert på antall individer i hver gruppe), therefore if you are against sex work, you are transphobic(her bommer Bindel på kritikken hun har fått mot seg selv, hun er ikke transfob fordi hun er imot sexarbeid, hun er transfob fordi hun sier helt jævlige ting og viser støtte til transfober(blandt annet Germaine Greer)) has to be knocked on its head, 'cause it's really affecting the human rights of those trans people who wish to exit the Sex trade, or not have the story written for them in this pro Sex work way.

I'd like to say something about the term cis woman(så mye for "no plattforming og kun skulle prate om prostitusjon).

I have no problem whatsoever with somebody saying to me "can you explain wether you are a trans woman or not, or a woman who was born female". ("Women born women" og "women born female" er klassiske måter for transfobiske feminister å unngå å bruke ordet cis, men samtidig fremmedgjøre transpersoner siden vi i deres øyne ikke blir født kvinner. Dette er transfobers mest utbrukte teknikk for å være mer "ekte".) nothing at all(jo, du har det..). The problem with the term cis for feminists, is that the women's movement, at least my women's movement, was built upon the notion that gender is a social construct, and that gender hurts women very badly, girls and women(og maaange andre). Because it is a total and utter fallacy, that we are somehow growing up softer, weaker, more emotional, less capable than men(det har hun helt rett i, men det er fullstendig irrelevant for ordet "cis").

Gender benefits men, greatly, because it says that men are more powerful, more privileged, stronger etc.

So I'm a gender abolishonist(men kaller seg både kvinne og lesbisk), so to say that, as a cis woman, I...this is the description of cis, is that you are born into a body, where you feel comfortable with your gender(nei, det er feil, det er "Identify with the gender you were assigned at birth", selv om kropp ofte hører sammen med kjønnsmarkør så er det langt fra alltid tilfellet).

No, the fact is that women became feminists because they hate gender rules imposed on us*applause*(vel, duh, hvordan tror du kjønnroller og normer for kjønn påvirker transpersoner da...)so how could we possibly be happy with a gender rule that is imposed upon women, we hate it(samme her kjære deg..). And that is my problem with the term cis(hæh? Du hadde jo ikke noe poeng overhodet...) but I think the wider question(du har ikke engang svart på spørsmålet..) is, do we support trans people, absolutely, and we want more trans people to come forward and say, the sex trade is harmful".

*applause*

Så til spørsmålet, var dette transfobi? Visst søren, og for Kvinnefronten å hevde noe annet er helt absurd!

Mann med stor tiss på snapchat får slitsom respons fra lesbe.

Denne fyren la meg randomly til på snap og kunne tydeligvis sende ting til meg. Det er sjelden jeg prater med folk som har det i nicket sitt at de mener deres lem er stort. Så begynte en samtale jeg ikke helt fikk meg til å stoppe.

It's sciency!

Åh nei.. Han sletter meg ;/

Tenkte kanskje vi var ferdig der..

Sendte han et bilde av veggen min, woops.

Lærer aldri..

Så jeg sendte han denne:

For selvfølgelig er det kun kvinner som bruker bobbypins..

Bobbypins, den nye sexe leke

Og seff måtte han være en smule homofobisk også.. Hånda i været alle som ble sjokkert.

Rulla litt over kanten for min del når ordene "samtykkende sex" var fremmedord.

Åh akk o ve, hva er vel livet uten en tiss involvert?!

Veldig diskré...lurer på hva han vil? (Herregud jeg var redd for å trykke..)

Folkens, god kjøreregel! Aldri la en uventet penis avvæpne deg. Selv om den er tegnet.

Og han tar ikke vitsen...-.-"

(Vil bare understreke at jeg ikke har fordommer mot størrelsen på penis hos folk. Jeg intenderte å spille på "alfa"karers svakhet som er størrelse. Burde ha skjønt at det var dødsfødt.)

Altså..dette er bare feilinfo, jeg skal informere han jeg!

Eiffeltårnet er stort!

Og sjokkis! Elsket av mange!

Jeg slettet han etter det. Gikk lei og han var creepy. Husk på til senere barn, randomme folk vil ikke se tissen din. Samtykke først. Og prøv å være mer interessant enn som så.

Btw, husk på at vi snart er å se på Oljebarna!

So what did Bindel and Moran actually say?

English under the brief norwegian text.

Kvinnefronten har jo som kjent sluppet et Lydklipp fra festivalen, ikke video som det ble hevdet de hadde, men jaja. Men hva sies egentlig der? Det kan være vanskelig å forstå alt når man hører det slik, så jeg har valgt å skrive ned alt som ble sagt, så kan dere avgjøre selv. For å si det mildt så står jeg fremdeles for mine tidligere uttalelser om Bindel og Moran.

The Womens Front has as we know released a Audio clip from the festival, not video as was first proclaimed, but let's pay that no mind right now. (Scroll down in the link to find the audio clip)

But what is actually being said? It can be hard to understand everything when heard like that, so I have chose to write down everything that was said, so you can decide for yourselves. To put it nicely, I still stand by my former opinions on Bindel and Moran.

Question from the audience(me): When you use the word "women", do you include trans women aswell, or just cis women.

Moran: I don't identify as a cis women, I have to say and I don't appreciate being labeled by anybody else. I don't..I'm not..I'm a woman. I'm not a cis woman, I'm a woman."

Q: It was for the panel, you(Moran) were the only one who mentioned the word trans, that's why I asked.

Bindel: I'm on the board of Space International and we support absolutely anyone who is abused and exploited within the sex trade. That includes trans men, trans women, children, adult

men, adult women, whoever. And in fact we've had some great support from some trans women who have talked about the pro sex work lobby tried to make the two issues indivisible. So this mantra that the majority of sex workers are trans, therefore if you are against sex work, you are transphobic has to be knocked on its head, 'cause it's really affecting the human rights of those trans people who wish to exit the Sex trade, or not have the story written for them in this pro Sex work way.

I'd like to say something about the term cis woman. I have no problem whatsoever with somebody saying to me "can you explain wether you are a trans woman or not", or a woman who was born female. Nothing at all. The problem with the term cis for feminists, is that the women's movement, at least my women's movement, was built upon the notion that gender is a social construct, and that gender hurts women very badly, girls and women. Because it is a total and utter fallacy, that we are somehow growing up softer, weaker, more emotional, less capable than men. Gender benefits men, greatly, because it says that men are more powerful, more privileged, stronger etc.

So I'm a gender abolishonist, so to say that, as a cis woman, I...this is the description of cis, is that you are born into a body, where you feel comfortable with your gender"

No, the fact is that women became feminists because they hate gender rules imposed on us*applause* so how could we possibly be happy with a gender rule that is imposed upon women, we hate it. And that is my problem with the term cis, but I think the wider question is, do we support trans people, absolutely, and we want more trans people to come forward and say, the sex trade is harmful"

*applause*

Happy Halloween

Gledelig Allehelgensaften!

Det ble ikke ellevill feiring på oss i år.

Men Aurora har vært i barnebursdag/halloweenfest og det hadde visst vært utrolig kult. Nå er Ina og jeg hjemme og ser skrekkfilm og eter snop. Det er vår plan for kvelden!

Forøvrig fant jeg denne fine tegneserien om når gresskaret råtner før dagen.

Og Europrisen i nærheten her tok virkelig av, najs!

Purr purr og slikt!

Kvinnefronten har svart.

Her er svaret fra Kvinnefronten, endelig. Dessverre er det mye bom her :/ Mer om dette kommer, men dere må gjerne lese forrige kronikk og mine innlegg om dette og kommentere under her.

Trist å se at kritikken ikke blir forstått. Forøvrig ble MRA'en som nevnes også avinvitert i motsetning til hva Kvinnefronten hevder. (Se link)

"Further to our previous decision to ban Julie Bindel from speaking on campus, we are extending this decision to Milo Yiannopoulos."

Uttalelsen fra Manchester University:

http://manchesterstudentsunion.com/articles/updated-statement-from-the-students-union-05-10-2015

Kvinnefronten sitt svar:

http://radikalportal.no/2015/10/29/uenighet-er-ikke-farlig/

Kvinnefronten kaller meg løgner men har enda ikke publisert video.

Jeg venter fremdeles på at Kvinnefronten skal publisere video fra debatten og spesielt da jeg stilte spørsmål. Det er en grov anklagelse å hevde at noen lyver og da burde man virkelig stille bevis bak det.

Jeg er i denne månedens BLIKK!

Da var endelig intervjuet mitt i BLIKK ute, som er et portrettintervju med bare meg. I tillegg er bladet fylt med diverse andre fete ting.

Klippet fra BLIKK sin Facebook-side.

"Les intervju med Anne Holt. Blikk har jaktet på bygdedyret i Nordland. I år kan LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner feire 65 år med skeiv kamp. Les intervju med tidligere LLH-ledere. Les også intervju med osloaktuelle Margaret Cho og ikke minst Miss Gay Norway Christine Marie Jentoft."

Løp og kjøp og fortell med hva du synes! :-D

Fotoene er lånt fra BLIKKs nettside og Linn Kristin Nordsæther er fotografen som tok bilde av meg!

Kvinnefronten beskylder meg for løgn.

I debatten rundt Bindel og Kvinnefrontens "Feministiske Frigjøringsfestival" har jeg vært sterkt kritisk til hele greia. I går postet jeg et innlegg fra da jeg var tilhører under debatten og at jeg synes Kvinnefronten er transfobisk.

Kvinnefronten har nå valgt å stemple meg som løgner og film fra arrangmentet skal bevise dette. Jeg gleder meg utrolig mye til å se denne videoen!

Kvinnefronten - uten tvil transfobiske feminister.

(Bildet øverst er forøvrig en solidarisk handling gjort av en venn i går.)

Begynner med å gi dere definisjonen av cis og trans:

Cis = Definert et kjønn ved fødsel og er/identifiserer som det kjønnet.

Trans = Definert et kjønn ved fødsel og er/identifiserer som et annet kjønn.

I går var jeg tilhører under debatten om prostitusjon hvor Kvinnefronten hadde valgt å invitere transfoben Julie Bindel. På forhånd av dette hadde jeg skrevet et Blogginnlegg og en Kronikk sammen med andre mennesker som jeg respekterer ganske høyt. Jeg anbefaler å lese hver av disse for å få en innføring i hvordan Bindel er transfob, og det problematiske med at Kvinnefronten inviterer henne dit. (Ihvertfall før du eventuelt kommenterer da jeg er trøtt på å gjenta samme tingene fordi man ikke er oppdatert).

Flere fra Kvinnefronten hadde på forhånd vært inne på min Facebook(og bloggfacebooken) med dårlige påstander og mye falsk logikk. En slags "hvorfor kjefter du ikke på de andre barna også?" ved å trekke inn rasisme i skeive miljøer-debatten fra tidligere. Jeg gjorde faktisk det også, men uansett var det et billig forsøk på å skifte fokus vekk fra dem selv. Det funket ikke.

Jeg ble sittende på rad 2, sammen med Viljar som skrev kronikken sammen med meg, og noen andre som hadde transarmbånd for å vise solidaritet. For meg betydde dette utrolig masse å få denne støtten, for i det rommet følte jeg meg alene.

(Individet til venstre er Rachel Moran, og individet helt til høyre er Julie Bindel)

Panelet var fylt av kvinner som alle har (varierende) innsikt i temaer som prostitusjon, trafficking osv. Det ble sagt innledningsvis at det ikke ville bli rom for lange debattinnlegg eller monologer fra publikum, kun korte, konsise, relevante spørsmål. Den følte jeg var godt retta mot meg, for under neste debatt ble dette ikke nevnt og en i publikum snakket i nærmere 5 minutter. (Takk til venner som gjorde meg oppmerksom på dette.)

Av paneldeltakerne så kom Gupta best ut av den debatten. Debatten i seg selv var ok, om enn noe naiv. Jeg er utrolig usikker på hva talerne tenker om at all sexkjøp skal forsvinne. Hva tror de kommer til å skje med de av oss(mennesker) som ikke har annet valg enn å selge sex for å kunne overleve? Det er et stort problem at transpersoner(og andre) ikke får jobb, og spesielt om de ikke passerer som ciskjønnet. Ta fra dem den ene inntjeningsmuligheten de har og hva vil skje da? Enten død, tigging eller kriminalitet. Jeg skulle ønske jeg fikk høre mere om hvordan de tenker å løse dette problemet, eller kanskje det er chill at transfolka stryker med? Gudene skal vite at mange har holdningene som matcher.

Så var alle talerne ferdig og det ble åpnet for spørsmål. Jeg ville ikke gå først. Men ingen andre stilte spørsmål heller, så da ble det meg da.

Jeg spurte "When you say "women", do you refer to trans women aswell or only to cis women?"

Rachel Moran svarte først, at hun ikke likte å bli definert som cis. Men at de inkluderte transkvinner også.

Så overtok Bindel og gikk på en lengre rant om hvordan hun mente "cis" var problematisk, så definerte hun cis feil, ved å si at "cis er når man er født inn i en kropp man er fornøyd med", og at hun så på seg selv som en som avviser kjønn og at kjønn var skadelig for kvinner.

Bindels tirade av transfobi ble avsluttet med jubel og applaus fra publikum. Jeg har sjeldent følt meg mer utrygg. Begge hevdet å jobbe for transkvinner men det er ganske tydelig at det ikke skjer uten et hav av fordommer. De to andre på panelet sa ingenting.

Men hørte dere det hvite folk? Dere kan velge bort å være hvite nå, og fullstendig ignorere hvor godt du har det som hvit i Norge.

Hørte dere det streitinger? Dere kan velge å ikke bli stemplet som heterofil så dere slipper å ha merkelapp på samme måte som homoene.

Å avvise disse begrepene usynliggjør hvilke privilegier man faktisk innehar. Du kan ikke bare si at du ikke vil være cis eller trans, fordi du avviser konseptet kjønn, og så tro at du ikke skader transfolk sine opplevelser i samme slengen. Uansett hvor mye man synes kjønn er en sosial konstruksjon, så er det fremdeles en høyst reell konstruksjon som man ikke bare kan velge å ignorere. I tillegg, når man nekter å operere med cis, men allikevel bruker termen trans, så synliggjør man en holdning hvor "vi er de normale og de er transfolka".

Jeg synliggjorde dette på Facebook i ettertid, rettere sagt så ble jeg tagget av en i KF som jeg antar ville bruke meg til å si hvor fint jeg synes det hadde vært, dessverre måtte jeg skuffe henne.

Flere valgte å informere meg at de ikke oppfattet henne som transfobisk. Og at man må jo selvfølgelig kunne få avvise å være cis.

Jeg er svett i ørene av å høre "vi er ikke transfobiske" eller "Bindel er jo ikke transfobisk". Det er nå den nye "jeg er ikke rasist men.."

Så begynte det på min egen Facebook, en tirade av kommentarer av en feminist med ordet transe i seg, sånn for å provosere. Jeg måtte si pent i fra flere ganger at vi ikke snakket om transvestitter nå og at ordene som har blitt brukt var trans og transkjønnet og til slutt måtte jeg si stopp. Så valgte hun å faktisk informere meg om at jeg ikke måtte bite "hånden som mater meg".

Feminister som eksluderer transpersoner er ikke hånden som mater meg, de er den som holder meg nede.

En som hevder å snakke for KF har invitert meg til dialog(dette skjedde på Twitter). Men hvordan skal jeg våge å gå i dialog når flere andre, som også representerer KF selv om de har hevdet å snakke privat(eller Kvinnefrontprofilen selv), har valgt å ettertrykkelig angripe meg og/eller trekke inn helt meningsløse ting i debatten. (Rasismen i skeive miljøer og at Bindel kun kommer for å snakke om prostitusjon for å nevne noe).

Hvordan skal jeg våge å gå i dialog med mennesker som inviterer en transfob og leverer offentlig helt hårreisende svar på hvor lite de bryr seg om at de hiver transfolk under bussen? Som hevder jeg skaper en splittelse når jeg synliggjør denne transfobien. Hvordan skal jeg våge å gå i dialog med folk som jubler og applauderer transfobi?

Jeg synes forøvrig at jeg ikke skal trenge å gå i dialog, her burde Kvinnefronten selv se hvor de gikk feil og legge seg flate. Noe de burde gjort med en gang. Istedetfor å krangle med de som påpeker de skadelige holdningene de promoterer. Jeg satt med angst under denne debatten. På scena satt det et menneske som helt åpenlyst gjentatte ganger har sagt utrolig nedsettende ting om mennesker som meg. Invitert av mennesker jeg trodde var allierte og venner. Det er ikke ok fra folk som hevder å kjempe for transfolk. Jeg er ikke den eneste som har påpekt dette for Kvinnefronten heller, det begynner å bli overdrevent mange, og Kvinnefronten valgte å holde Bindel på programmet og være fullstendig blottet for forståelse.

Vel, uansett hvor lite jeg har lyst så går jeg gjerne i dialog, men skadelige individer må holdes borte, og det er kommet tydelig frem hvem de er. Selv om jeg mener at to blogginnlegg, en kronikk og en masse kommentarer på Facebook burde ettertrykkelig drive inn poenget. For å ikke nevne at det må tas en oppvask internt i organisasjonen.

Dommen er uten tvil klar slik det står nå. Kvinnefronten, dere er transfobiske. Dere trenger ikke være enig i det, dere er det like fullt. Til alle feminister i Norge, vær bedre enn dette, for dette er ikke feminisme.

#notmyfeminism

Stilhistorie: 1980-tallet

I går var kanskje den beste dagen på skolen sålangt. Vi hadde stilhistorieoppgave og da var det 1980-tallet som gjaldt for oss. Vi var tre stykker som hadde forberedt og gledet oss til dette. Resultatet ser du her, hva synes du?

Før:

Obligatorisk før-bilde med Anette og Jay som har satt igang. Ble brutalt å bli sminket og stylet samtidig gitt xD

Etter:

Ble det bra synes du?

Kvinnefronten - transfobiske feminister?

Jeg er feminist. Jeg er for like rettigheter for alle. Ser du ordet som er uthevet der? Bra.

Ikke alle feminister er like inkluderende ovenfor alle. Det er et kjent problem innad i feminismen at hvite, streite kvinner kjemper for hvite streite kvinner og det stemples som feminisme. I USA ble begrepet Black Feminism virkeliggjort fordi svarte kvinner ikke følte seg velkomne i feministiske arenaer. Transkvinner har blitt nektet inngang til arrangementer for kvinner da de har blitt regnet som menn av arrangørene. Negative holdninger mot transpersoner ser vi i diverse feministorganisasjoner. Holdninger hvor en anser transkvinner som menn og transmenn som kvinner. Slike som meg kalles "transkjønnede menn" og kjønnskorrigerende kirurgi kalles kjønnslemlestelse. Å ikke anerkjenne en person sin kjønnsidentitet er et overtramp mot vedkommende.

Det er et leit problem at transpersoner ikke blir inkludert, og dette har vi sett en del til i Norge også. Hva er feminisme om den ikke omfatter alle, og spesielt alle kvinner?

"Feministiske" transfober har en lang historikk med å dytte transpersoner ut av feminismen, og noen har gått veldig langt i å ødelegge transpersoners liv. Outing til familie, offentlig skammeliggjørelse av enkeltindivider og offentlig feilkjønning med overlegg er noen av tingene disse transfobene tillater seg å gjøre(i all hovedsak internasjonalt).

Så til selve problemet denne gangen.

I helgen er det "Feministisk Frigjøringsfestival", arrangert av Kvinnefronten. Årets feministiske begivenhet sies det å være, men er du trans så er det verken feminisme eller frigjøring å spore. Kvinnefronten har nemlig bedt inn Julie Bindel til å komme og snakke om prostitusjon. Bindel har ved flere anledninger kommet med direkte og indirekte nedsettende uttalelser om transpersoner. Hun regner seg selv som LHB-forkjemper, men mangler selvfølgelig T'en..

Det ble spurt på Facebook om Julie Bindel hadde sluttet å være transfobisk siden Kvinnefronten valgte å invitere henne. Kvinnefronten mente at det hadde hun. Grunnen for dette spørsmålet er at det ved flere anledninger har kommet horrible artikler og uttalelser fra henne. Senest i sommer da hun ikke ønsket å uttale seg om Caitlyn Jenner fordi hun ikke ønsket mer hets, trakassering osv for sine meninger fra transfolk(ergo, hun har et problem med transfolk enda). Videre retweetet hun flere twitterangrep på Jenner.

Bindel har unnskyldt sine uttalelser en gang, det gjaldt en artikkel i 2004, ikke noe mer. Dette mener Kvinnefronten holder. Men de glemmer at hun har skrevet utrolig mye negativt siden da. For de av dere som husker Vally Vegges innlegg i Klassekampen(og Aftenposten) tidligere i år, så er det samme retorikken som snakkes om her. (Linker til mitt svar til Vegge i Aftenposten: HER )

Jeg finner det også spesielt at Bindel skal ha forsket på prostitusjon og samtidig være transfob. En stor andel av sexarbeidere er transpersoner, og prosentvis i forhold til antall individer i hver "gruppe", er det flere transpersoner som selger sex enn cispersoner. Det er et stort feministisk tema å snakke om sexarbeid og spesielt strukturene som fører til at transpersoner oftere enn cispersoner må ty til sexarbeid for å overleve. Bindel ignorerer dette.

Kvinnefronten sine svar angående det problematiske med Bindel fremstår ansvarsfraskrivende og svært lite forståelsesfullt. Å svare at Bindel ikke er der for å snakke om trans, men om prostitusjon er et svar som ignorerer problemet. Kanskje til neste år kan de invitere en som mener at svarte er mindreverdige, men hevde at det er helt ok fordi vedkommende skal snakke om f.eks forskjellsbehandlingen av jenter og gutter i barnehagen? Selvfølgelig ikke.

Transpersoner har ingen grunn til å føle seg trygge på dette arrangementet da det å sitte i en sal med mennesker som har invitert et transfobisk individ til å snakke, ikke akkurat oppfordrer til inkludering. Å invitere et menneske med slike holdninger viser ikke annet enn en videreføring av vedkommendes holdninger fra organisasjonens side. Hvis Kvinnefronten ikke ønsker å være transfobiske, så må de ta avstand fra slike holdninger. Slik de holder på nå med å håndplukke de aspektene de liker hos en person og ignorere de problematiske er ikke akseptabelt.

Dette var dårlig av Kvinnefronten. "Feministisk Frigjøringsfestival"? Mer som Transfobisk Eksluderingsparty". Mangelen på ydmykhet over situasjonen tegner også et sterkere bilde av hvilke meninger Kvinnefronten innehar.

Hva med å slutte å bidra til eksluderingen av transpersoner og heller samle alle kvinner for en skikkelig feministisk frigjøring?

#notmyfeminism

Litt flere linker for krydder:

http://www.standpointmag.co.uk/node/2298

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Julie_Bindel

http://www.pinknews.co.uk/2015/06/05/julie-bindel-promises-to-stop-talking-about-trans-people/

http://www.pinknews.co.uk/2013/01/10/guardian-columnist-julie-bindel-the-trans-cabal-are-running-a-witch-hunt/

Språk app vil helbrede min transkjønnethet...

Appen Duolingo lærer deg språk på en enkel og grei måte. Dessverre likte den ikke at jeg hadde en viss kjønnsidentitet og forsøkte iherdig å "helbrede" meg.

(Gjenta dette mantraet 100 ganger hver dag. Kanskje det blir sant.)

Nei Duolingo...jeg er kvinne.. Jeg vet jeg er kvinne. Yo soy una mujeres!!!

Jeg ble trakassert i Hvem Bryr Seg.

Jeg er strålende fornøyd med Hvem Bryr Seg i går!

All kudos til alle som turte å bryte inn, det er kjempetøft gjort av dem! Og all respekt til hun som måtte stå en hel dag og snakke dritt til meg, det krever uten tvil sitt.

Jeg har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger og meldinger fra folk jeg aldri har møtt. Det er massivt hyggelig! Folk er så snille og har blitt så rørt. Utrolig bra! Good job team!

Fikk du ikke sett det så ligger hele programmet på Tv2 Sumo, ellers så er det høydepunkter her:

http://www.tv2.no/v/969059/

Jeg vil veldig gjerne høre hva du synes, kommenter gjerne :-)

Årets skumleste halloweenkostyme, Caitlyn Jenner.

Jeg digger Halloween. Det er en av de aller beste høytidene som finnes. Men det er en ting jeg er oppriktig bekymret for med årets Halloween. Man skulle tro at det var "slutty minions", men den gang ei.

Caitlyn Jenner forsidepiket seg jo ut av skapet tidligere i år, og selvfølgelig har det kommet et arsenal av jævlige kostymer for å markere dette.

Jeg tar meg ikke vanligvis nær av stort, men disse kostymene er kun designet som en vits.

"Haha, mann i kjole".

Forøvrig så skal det jo være skummelt med Halloween. Tenk litt over den også hva disse kostymene signaliserer.

At transkvinner er noe dritskummelt.

Altså, det er ille nok med at vi skal "hore" opp helt randomme kostymer eller at vi skal ta fra kulturer deres drakter, men å gjøre narr på at Caitlyn Jenner "egentlig er en mann" er alt for nedverdigende. Det ville vært helt innafor å kalle et kostyme Caitlyn Jenner og brukt antrekket hu hadde på seg på coveret av Vanity Fair. Men da måtte man kjørt på med en kvinne i reklamene.

Jeg håper folk har vett nok til å ikke kjøpe disse kostymene, men kjenner jeg folk rett så gjør de vel det. Håper dere tråkker på lego og søler gresskarsaft ut over dere selv. Hvis det ikke er for mye å be om så kan godt Beelzebub kommer ovenpå og ta dere med nedafor. :-)

Happy Halloween!

(Ja, jeg er fullt klar over at Jenner selv hevder hun ikke tar seg nær av kostymet om seg selv. Men 1. En som sitter på en sky merker ikke stort til regnet på bakken. 2. Caitlyn har et enormt problem med å være "den unnskyldende transpersonen". Den som "ikke er som andre transpersoner", hun er jo kul. En taktikk en del bruker tidlig i utkommingen for å få folk til å imøtekomme dem mer. De er redde for å ta plass. Fullt lov, men veldig usunt gitt statusen til Jenner og hvordan dette går utover andre transpersoner.)

Torsdag ser du meg i "Hvem Bryr Seg"

På torsdag blir jeg å se i "Hvem Bryr Seg" på TV2. Jeg hadde det veldig moro med å spille det inn og grugleder meg veldig til å se hvordan det blir til slutt. Jeg tror mange vil bli overrasket over å se meg i en slik rolle egentlig. Er en maks for hva jeg har lov til å avsløre, men det handler om en transperson som blir plaget. Hyggelig å få spille en transperson, når jeg er en transperson. Jeg har tidligere gått ut og sagt imot at Cisfolk skal spille transfolk, av flere grunner. Da er det litt ekstra kult når tv2 ordner en transperson til rollen. Ekstra autentisitet. Det begynner klokken 20:00 nå torsdag førstkommende.

Skal du se på?

Se trailer for Hvem Bryr Seg her:

https://sumo.tv2.no/programmer/underholdning/hvem-bryr-seg/hvem-bryr-seg-1-851623.html

Se meg i Oljebarna sesong 3!

Nå begynner det å nærme seg sesongstart for Oljebarna, hvor vi er med. Og jeg er superspent! Du kan se traileren HER forsåvidt, del gjerne hva du tenker i kommentarfeltet! Gjerne noe om hva du tenker vi er med for og hva vi foretar oss!

https://www.facebook.com/comingoutchristine/posts/1648208815428273

Så kjæresten din er trans. Hva nå?

Det er ikke alltid så lett når noen kommer ut av skapet. Det kan være forvirrende, vanskelig og tilogmed litt trist. Derfor har jeg laget et innlegg med noen instruksjoner for støttende partnere.

Det finnes tusen måter en kjæreste kan komme ut som trans på. Dere kan ha datet en stund og vedkommende forteller deg at hen ble angitt et annet kjønn ved fødsel. Dere kan ha vært sammen en lang stund og hen kommer ut til deg som et annet kjønn enn det du har kjent hen som. Eller noe annet fargerikt og fint. Uansett kan det være vanskelig å vite hvordan du burde gå frem. Jeg antar her at du ønsker å være en støttende partner. For bruksanvisninger om hvordan kurere trans eller få tilbake den "gamle" kjæresten din, spør Westboro Baptist Church(eller tråkk på lego, det gjør ca samme nytta).

Så kjæresten din har nettopp hatt en av verdens kleineste samtaler med deg, kanskje har hen brukt en del ord du ikke forstår, eller brukt ord som kanskje ikke helt er de som beskriver situasjonen best.

1) Først og fremst, pust, det er ikke så skummelt som det kan virke. Trans er faktisk ikke skummelt i det hele tatt.

2) Vedkommende har nå delt det som garantert er hens aller største og "mørkeste" hemmelighet med deg. Vær ydmyk. Dette var garantert veldig tungt.

3) Det er absolutt helt innafor å ikke forstå hva trans er. Det er bedre å la vedkommende selv forklare enn å anta noe om situasjonen.

4) Det er lov å si at dette forstår man ikke helt. Men du kan google!

5) Vær der for partneren din, vis omtanke. Fortell at du støtter hen uansett. Klemmer viser dette bedre enn ord(om man liker klemmer da riktignok).

6) Spør hva vil dette bety for dagliglivet, ønsker vedkommende å foreta noen endringer i sitt liv?

7) Unngå å anta at dette er en fetisj. Stort sett handler det ikke om å kle seg opp i senga.

8) På lengre sikt er det lov å føle at man ikke kan fortsette å være med partneren. For mange står legning veldig hardt og om man egentlig er lesbisk, kan det være vanskelig å være sammen med en mann. (Altså en partner som har kommet ut som mann). Å uttale ting som "jeg ser meg jo som lesbisk så lenge han har vulva da" er ikke ok. Du kan fremdeles være en god venn.

9) Respekter navn og pronomen fra start. Det er lov å gjøre feil, men med trening går det overraskende lett. Hvis vedkommende er kommet ut ovenfor andre, kan du rette på disse også om de gjør feil. Det er bedre å sørge for at folk respekterer partneren din enn å være redd for om du krever for mye av dem.

10) Det er lov å undre på hva du skal si til dine foreldre eller venner, men ikke la det gå utover partneren din. Hen kan ikke stå ansvarlig for hva andre vil synes.

11) Unngå å spørre om tissen hens og hva planene er for underlivet. Som partner blir man ofte inkludert i denne informasjonen ganske kjapt uansett.

12) Vær obs på at andre kan stille spørsmål som du føler du må svare på. Da er det gjerne planer om kirurgi, underliv eller annet. Den eneste som kan svare på disse er partneren din. Med mindre du har tillatelse til å svare da riktignok.

13) Unngå bitterhet om du føler partneren din har lagt en tung bør på forholdet. Hen har ikke gjort annet enn å være den hen egentlig er. Transpersoner som får være seg selv blir gjerne bedre kjærester, foreldre, annet.

14) Spør gjerne hva du kan gjøre for å lette situasjonen. Ofte holder det å være støttende. (Å ha støttende familie/kjæreste betyr veldig mye transpersoners mentale helse).

15) Det kan komme dager da partneren din tviler ganske sterkt på seg selv og sine valg.

16) Sjekk ut hva organisasjoner som LLH har av tilgjengelige tilbud for partnere og familie. Kanskje kan du få masse hjelp fra andre i samme situasjon.

17) Vær ikke redd for å være en støttende partner, det er helt lov å oppsøke råd og hjelp til hva partneren din kan gjøre eller få av hjelp.

18) Ha det gøy. Situasjonen er kun så tung som man lar den være. Hvis partneren din er åpen for humor så kan det lette situasjonen masse dere imellom. Bare sørg for at det ikke blir ondsinnet.

19) Snakk om sex, kanskje kan denne utkommingen bety en endring i sexlivet. Kanskje må man inkludere hjelpemidler for å opprettholde sexlivet, men det er uten tvil mulig. I tillegg kan det være sunt å bli mer kreativ i senga.

20) Skulle det skjære seg mellom dere, la aldri du bli en av dem som baksnakker situasjonen hens. Vær gjerne lei deg for tapt kjærlighet, men aldri hold det imot noen når de ikke kan noe for det selv.

Håper dette er til hjelp for transpartnere der ute, for deres støtte betyr verdener. Og få folk kan gi bedre støtte tilbake enn en lykkelig transperson.

(OBS! Jeg bruker "hen" i dette innlegget for å ikke legge føringer på noen sitt kjønn. Dette betyr ikke dermed at alle transpersoner bruker "hen" som pronomen)

"Transformasjonen", Stella intervjuet meg.

Jeg er i nyeste utgaven av Stella. Et inngående intervju om meg og turen ut av skapet.

(Bilder hentet fra nettsiden til Stella)

Jeg er utrolig fornøyd med resultatet. Jeg opplevde at journalisten lyttet til meg og forstod hva jeg forsøkte å videreformidle.

Vanligvis når mediene skriver om trans, er jeg en av dem som ofte kritiserer for dårlig ordbruk, eller feilkjønning eller noe annet. Men i denne, så mener jeg helt oppriktig at det er unødvendig. Denne saken er bra skrevet, god kjønning og ingen unødvendig "sensasjonering" av det å være trans. Jeg er også veldig fornøyd med bildene og spesielt et par av dem av Aurora og meg. Så utrolig hyggelig. Jeg anbefaler deg å lese den, du blir ikke skuffet.

Gi forøvrig en kort applaus til journalisten for å ha navigert transfeltet med glans. Værre er det ikke.

Den idiotiske konflikten mellom transpersoner og "Født i Feil Kropp".

Faktisk sitat fra en som definerer seg som født i feil kropp:

"Jeg synes det er flott at *barn* omtaler seg selv som trans, jeg har flere venner som omtaler seg selv som trans..."

"Jeg har ikke noe imot svarte, jeg har mange venner som er det."

Er det bare meg eller har jeg hørt den ordlyden før noe sted?

"Jeg har ikke noe imot *homofile/muslimer/svarte/annet*, jeg har flere venner som er *homo/muslim/svart/annet".

Herregud som jeg hater og er lei av denne idiotiske konflikten basert på hvilken selvbeskrivelse man bruker. Og den stadige fantaseringen om at trans og født i feil kropp(FiFK) er forskjellig i nevneverdig grad. Den eneste reelle forskjellen er at ordet "trans" fanger opp alle som ikke ønsker en viss mengde kjønnsbekreftende behandling, mens FiFK gjerne(men ikke alltid) setter krav til ønske om behandling og diagnose(som for meg blir for dumt).

Det aller mest irriterende er at en del snakker som om det faller helt naturlig å omtale seg selv som født i feil kropp. Sannheten er at det har inget hold internasjonalt og i tillegg ble ordet opprinnelig brukt for å omtale homofile/seksuelle avvikere/transvestitter/transkjønnede på 1800-tallet. (Vel, om noe så skal de få for å forsøke å ta tilbake ordet...)

For å ikke nevne det faktum at selvbeskrivelsen ikke er 5 år gammel engang. Før det løp dem rundt og kalte seg transseksuelle/ekte transseksuelle/truscum eller noe annet herlig.

En del av den bruker forøvrig denne ordbruken enda.

Folka, det er på tide å skjerpe seg!

Slutte å krangle og heller jobbe sammen. Slutte å si høyt "men jeg er ikke trans og blir fornærmet om boen kaller meg det", hver gang ordet trans kommer opp, og ingen har kalt deg det engang.

Seriøst, stopp.

Reklamerer for Arbeiderparti, får tilbud om kos.

Altså, jeg tok rosetatoveringen min under barnekreftsdagen, for å støtte opp arbeidet mot barnekreft. Men tydeligvis har en eldre herremann tatt det som reklame for Arbeiderpartiet, og det gjorde han visst litt ekstra fyrrig.

Hva tenker du? Fortjener man litt gamlingskos om man stemmer AP?

Til info: jeg er partipolitisk nøytral offentlig.

Les mer i arkivet » November 2015 » Oktober 2015 » September 2015
ComingOutChristine

ComingOutChristine

27, Bærum

Miss Gay Norway 2015. Oljebarna 2015 @VGTV Tidligere kjæresten til en av deltakerne på Unge Mødre. Transkjønnet kvinne, altså pleide jeg å leve som mann. Lesbisk og mamma med datter på 4 år, samt nylig flyttet sammen med kjæreste i Bærum . En av Norges lengstlevende og mest leste transblogger. Leter etter folk til å gjesteblogge om kjønnsidentitet/uttrykk/annet. Spørsmål eller vil gjesteblogge? Send mail til: comingoutchristine@gmail.com

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Lenker

Siste kommentarer

hits