Ordliste for transbegreper

Trans kan være et minefelt, og det er lov å trå feil iblandt, men her er en liten ordliste over begreper å hjelpe deg på vei.

AFAB: Assigned female at birth, angitt kvinne som kjønn ved fødsel.

AMAB: Assigned male at birth, angitt mann som kjønn ved fødsel.

Androgyn(-itet): Et uttrykk som mikser eller mangler innslag av maskulinitet og feminitet.

Antiandrogen: Stoff som hemmer virkningen av testosteron.

Bandasjering: Usikker måte å binde på, flater ut brystkassen. Kan være skadelig.

Binde: Flater ut brystkassen, gjerne ved bruk av en binder.

Butch: En som er maskulin, uavhengig av kjønnsidentitet. (Primært brukt innen lesbiske miljøer)

Cis: Latin, betyr “på samme side”.

Ciskjønnet: En person som identifiserer som det kjønnet de ble tildelt ved fødsel, motstykket til trans. Kort: cis.

Cisnormativitet: antakelsen om at alle er ciskjønnede.

Cissexistisk: oppførsel eller holdninger som favoriserer ciskjønnede over transkjønnede.

Cross-Dress/Cross-Dresser: en som av forskjellige grunner bruker klær samfunnet assosierer med et annet kjønn.

Kjønnsdysfori: Ubehag ved eget kjønn, det være seg enten kroppslig, mentalt eller sosialt.

Drag King: En som kler seg maskulint i en teatralsk setting.

Drag Queen: En som kun kler seg feminint i en teatralsk setting.

“E” eller “Ø”: Kort for østrogen. Hormonbehandling.

Femme: en som definerer som feminin, uavhengig av kjønnsidentitet.

Feilkjønning/Misgendering: Når en person blir lest som feil kjønn(altså ikke det kjønnet vedkommende ønsker å uttrykke seg som). Dette kan enten være av en person, et system eller samfunnet.  F.eks en som ønsker å bli lest som mann, blir lest som kvinne i stedet. Kan både være intensjonell og ubevisst.

FTM/F2M/KTM: Female to Male/Kvinne til mann. En som beveger seg fra kvinne til mann, enten juridisk, sosialt, kroppslig, eller på annet vis.

Gender Identity Disorder/GID: Utdatert term for kjønnsinkongruens.

Kjønnsbinært: Ideen om at det kun finnes to kjønn. Eventuelt at man kun sikter til kjønnene mann og kvinne.

Kjønnsidentitet: Hvilken kjønn man er/identifiserer som.

Kjønnsinkongruens: mangel på samsvar mellom det kjønn kjønnsorganene tilsier og ens egen oppfatning om hvilket kjønn man har. Om man for eksempel har penis, men føler seg som kvinne, har man av kjønnsinkongruens. (Annet ord for trans)

Kjønnsrolle: Rollen samfunnet tillegger deg basert på hvilken kjønn du har/blir lest som.

Kjønnsuttrykk: Hvordan man uttrykker seg, eventuelt hvilket kjønn samfunnet leser deg som.

Kjønnsnormativ/Kjønnsstreit: En som matcher samfunnets forventinger til kjønn både i identitet og uttrykk.

Kjønnsskeiv/Kjønnsflytende: En som har flytende kjønnsidentitet eller har det som eget navn på kjønn. Se “Ikke-Binær”

Kjønnsnormbryter: En som ikke matcher samfunnets forventinger til kjønn.

Kjønnsvariant: En variant av kjønn. F.eks “Hen er en annen kjønnsvariant enn mann/kvinne.”

LHBT: Forkortelse for Lesbisk, Homo, Bi, Trans. Ofte legger man til enda flere bokstaver etter for å inkludere flere, QIA(Queer, Intersex, Aseksuelle)

Ikke-binær: En som ikke identifiserer som mann eller kvinne, eventuelt står utenfor kjønn totalt.

Hermafroditt: Utdatert begrep om Intersex.

Intersex: En hvis kombinasjon av kromosomer, reproduktive organer, hormoner, innvendige kjønnsorganer og genitalier avviker fra det forventede mønsteret for kvinne eller mann. Brukes også DSD(Disorders of Sex Development) om denne gruppen. Lik trans er det forskjellig hvilket begrep man foretrekker.

MTF/M2F/MTK: Male to female/Mann til kvinne.

MOKKI: Marginaliserte Orienteringer, Kjønnsidentiteter, Kjønnsuttrykk og Intersex. Mer omfavnende ord enn LHBT

Nedre kirurgi: Enten phalloplasty/metoidioplasty eller vaginoplasty. Kirurgisk inngrep på underlivet for å endre genitalia.

Packing: Å gjøre så det ser ut som at man har en bul i buksa. Kan også benyttes for å dempe dysfori med følelsen av å ha en penis.

Passere: At samfunnet leser deg som det kjønn du ønsker å presentere som.

Pronomen/foretrukket pronomen: Pronomen noen ber deg bruke, og du bruker kun de. Kan inkludere hen, hin, hun, han, den, dem, ham osv.

SRS/Sex Reassignment Surgery: utdatert term da det ikke finnes en enkelt kirurgi som gjør deg til mann eller kvinne.

T: Testosteron

Taping: En måte å bruke teip for å gjemme penis og testikler.

Top kirurgi/Øvre Kirurgi: Fjerning eller forstørring av bryster.

Trans: En som er et annet kjønn enn det de ble angitt ved fødsel. Kort for transkjønnet eller transseksuell. (Noen bruker det også kort for transvestitt).

Trans*: Samme som trans, men bruken av asterisken er debattert.

Transition/Transisjon: Endringer en person går igjennom for å bedre passe deres oppfattelse av eget kjønn.

Transe: Kort for transvestitt, regnes som negativt ladet. Eldre transpersoner selvbeskriver gjerne med dette.

Transperson/transfolk: Mennesker som er transkjønnet.

Transmann: En som ble angitt kvinne ved fødsel, men som er mann. Kort for transkjønnet mann.

Transkvinne: En som ble angitt mann ved fødsel, men som er kvinne. Kort for transkjønnet kvinne.

Transfobi: Mishandlingen av trans miljøet.

Transeksluderende radikal feminist/TERF: En feminist som mener transfolk ikke er kjønnet de identifiserer som. Transkvinner er ikke inkludert i deres syn på likestilling. Transmenn ses ofte på som frafalne kvinner, og transkvinner ses ofte på som fetisjister som prøver å infiltrere steder/miljøer for kvinner. Regnes som radikal feminist da deres “feminisme” ikke er for alle.

Truscum/Transmedikalist: Folk som ofte mener at du må ha dysfori for å være trans, og at du må identifisere som enten mann eller kvinne. Også kjent som “True Transsexuals” eller “HBS(Harry Benjamins/Harry Benjamin Syndrome)”. I Norge har en del som omtaler seg som “Født i Feil Kropp” tatt denne rollen, men absolutt ikke alle. Selvvalgt term.

Tucking: En måte å gjemme penis og testikler på, slik at man unngår bul i buksa på. Ofte brukes det stramt undertøy eller lignende til dette.

Ordlisten vil bli oppdatert og ekspandert ettersom jeg får lagt til flere 🙂

Og ja, jeg vet den ikke er i rett alfabetisk rekkefølge, se på det som mitt opprør mot systemet.

Kom gjerne med forslag til ord som burde være i ordlista.

Ut med LHBT, inn med MOKKI.

 

 

MOKKI(Marginaliserte Orienteringer, Kjønnsidentitet, Kjønnsuttrykk og Intersex) er et ord jeg i samarbeid med en jeg kjenner har begynt å bruke istedetfor LHBTQIA+++++.

 

Dette fordi LHBTQIA er et kaos av identiteter og blir bare lenger og lenger hele tiden. Samtidig glemmer det en hel masse legninger og identiteter, som demiseksuell, panfile, folk som ikke identifiserer som trans og et hav av andre. LHBT sier heller ingenting om hvorvidt man er marginalisert. F.eks så er det ikke alltid marginalisert å være en hvit, homofil mann, mens å være en trans kvinne som ikke passerer er marginalisert for alle pengene.

 

Det er basert utifra det engelske nye “MOGAI” (Marginalized Orientations, Gender Identities and Intersex). Forskjellen er at vi har tatt med Kjønnsuttrykk siden vi gjerne inkluderer de i transkampen i Norge, for å ikke nevne at de som er ikke-konforme i kjønnsuttrykket sitt blir marginalisert de også.

 

Håper dere liker det og bidrar til å ta det i bruk, jeg bruker det ihvertfall fremover og det samme begynner en del jeg kjenner som jobber med tematikken å gjøre!